Ամսագրեր - Journals

«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես

Հրատարակվել է՝ 2019.07.04
Շապիկ
Նախաբան

«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհուրդ
Ավանեսյան  Հ.  Մ.–  գլխավոր  խմբագիր,  Բերբերյան  Ա.  Ս.,  Մարգարյան  Վ.Հ., Նաղդյան Ռ. Մ., Լոքյան Ա. Բ., Սեդրակյան Ս. Ա., Հարությունյան Ս. Ֆ., Գրիգորյան  Վ.  Հ.,  Աղուզումցյան  Ռ.  Վ.,  Բաղդասարյան  Ա.  Ս.,  Խաչատրյան  Ն.Գ., Գասպարյան Խ. Վ., Բաբայան Հ. Ա., Պապոյան Վ. Ռ., Հովհաննիսյան Ս. Վ., Ասրիյան Է. Վ.: 

Միջազգային գիտական խորհուրդ
Ալախվերդով Վ. Մ., Ակոպով Գ. Վ., Բասկո Լ., Երմակով Պ. Ն., Իմեդաձե Ի.Վ., Օբոզնով Ա. Ա., Կալայջյան Ա. Գ. 

Բովանդակություն
  1. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ Դ. Հ. - «ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ»
  2. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ա. Է. - «ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՄՐՑԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՈՒՄԸ VAR (ՄՏՕ) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ»
  3. ԽԱՉԻԲԱԲՅԱՆ Ս. Ս., ԽԱՆԱՄԻՐՅԱՆ Ի. Ռ. - «ԱՎԱԶԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՎԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆԻՉ»
  4. ГАЛАДЖЯН В. М. "ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ МОНОТОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "
  5. HAYRAPETYAN D. R., AMIRAGHYAN A. V. "THE WORKING ACTIVITY IN THE MANIFESTATIONS OF SPECIFICATIONS OF MONEY ATTITUDE AND ITS PERCEPTION"
  6. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Հ. Ռ., ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ Ա. Ա. - «ՄՏԱՊԱՏԿԵՐԻ ԿԱՐԾՐԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՏԿԵՐԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱ »
  7. ՄԻՐԶՈՅԱՆ Վ. Ա., ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Ա. Ռ. - ««ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՐԴՈՒ» ՀԱՐԱՑՈՒՅՑԻ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ »
  8. ՌԵՇԵՏՆԻԿՈՎ Մ. Մ. - «ՀՈԳԵԿԱՆԻ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՔԵՐԸ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր