Ամսագրեր - Journals

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ – Թիվ 1 (67)

Հրատարակվել է՝ 2015.05.04
Kazm_p&i
Նախաբան


Հրատարակության է երաշխավորվել ԵՊՀ իրավագիտության ‎‎ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը:

Գլխավոր խմբագիր` ի.գ.թ., Լևոն Օհանյան

Խմբագրական խորհուրդ`

Սամվել Դիլբանդյան – ի.գ.դ., գլխավոր խմբագրի տեղակալ

Կարեն Գևորգյան – ի.գ.թ., գլխավոր գլխավորի տեղակալ

Աշոտ Պետրոսյան – պատասխանատու քարտուղար

Գևորգ Դանիելյան – ի.գ.դ.

Հարություն Խաչիկյան – ի.գ.դ.

Արմեն Հայկյանց – ի.գ.դ.

Գագիկ Համբարձումյան

Դավիթ Ավետիսյան – ի.գ.թ.

Արթուր Վաղարշյան – ի.գ.դ.

Սերգեյ Առաքելյան – ի.գ.դ.

Վիգեն Քոչարյան – ի.գ.թ.

Բովանդակություն
  1. Արփինե Հովհաննիսյան. «ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՌՑԱՆՑ ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ»
  2. Գևորգ Բաղդասարյան. «ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ»
  3. Հայկ Սարգսյան. «ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ՓՈԽԵԼՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ»
  4. Սերգեյ Առաքելյան. «ԷԱԿԱՆ ՎՆԱՍԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՆԻՇ»
  5. Գևորգ Իսրայելյան. «ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈւՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԻՍ»
  6. Լալա Գրիգորյան. «ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՎԱԾ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ»
  7. Анжела Должикова, Екатерина Киселева. «ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ МИГРАНТОВ В РФ»
  8. Արման Սարգսյան. «ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»
  9. Վահագն Գրիգորյան. «ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԿԱՐԳԱԴՐԻՉ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
  10. Տիգրան Խաչիկյան. «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ»