Ամսագրեր - Journals

Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու – 2020

Հրատարակվել է՝ 2020.12.29
2020-2 Cover
Նախաբան

Ժողովածուն ամփոփում է Երևանի պետական համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 2019 թ. կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնք նվիրված են աստվածաբանությանը, կրոնագիտությանը և հայագիտությանը:

Ժողովածուում զետեղված հետազոտությունները հետաքրքիր են աստվածաբանների, կրոնագետների, ինչպես նաև հասարակական գիտությունների տարբեր բնագավառների մասնագետների համար։

Բովանդակություն
 1. Գևորգ Ղուշչյան – «ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ԿԱՆՈՆԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ ՀԱՅՈՑ ՏՈՆԱՑՈՒՅՑՈՒՄ»
 2. Փառանձեմ Մեյթիխանյան - «ՄԱԿԱՆՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԱՆՁՆԱՆՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԻՐՈՒՅԹՈՒՄ»
 3. Ասյա Խաչատրյան – «ՀԱՎԱՏԻ ԵՎ ՍՆԱՀԱՎԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱՌԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ԱՍԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈԻՆԸ ՍԵՐՎԱՆՏԵՍԻ «ԴՈՆ ԿԻԽՈՏՈՒՄ»»
 4. Գոհար Սարգսյան – «Է. ՖՐՈՄԻ ՀՈՒՄԱՆԻՍՏԱԿԱՆ ՀՈԳԵՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
 5. Պարգև Բարսեղյան – «ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ»
 6. Մանե Ղևոնդյան – «ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅ ԿՐՈՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒՄ (19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՎԵՐՋ - 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍ)»
 7. Հակոբ Քյոսեան - «ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՏԵՐՈՅԵՆՑԸ՝ ՏԵՐՏՈՒՂԻԱՆՈՍԻ «ՆԱԽԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ» ԵՐԿԻ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ»
 8. Լուսինե Թումանյան – «ՎԱՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՍՆՈՒՆԴԸ ԵՎ ՍԵՂԱՆ ՕՐՀՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՆՔԵՐՈՒՄ»
 9. Արման Անդրիկյան - «ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀՈԳԵՎՈՐ ԹԵՄԵՐԻ «ՄՈՌԱՑՎԱԾ ՍՐԲԵՐԸ» (ԱՎԱԳ ՍԱԼՄԱՍՏԵՑԻ. ԻՍԱՀԱԿ ԹԱՎՐԻԶԵՑԻ. ՄԻՐԱՔ ԹԱՎՐԻԶԵՑԻ. ԳՐԻԳՈՐ ԱՐՓԱՅԵՑԻ)»
 10. Վահագն Հարությունյան – «ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵՎՈՐ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ 1909-1914թթ.»
 11. Ավետիս Հարությունյան, Արշակ Բալյան - «ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ «ԱՐԵՎԵԼՔԻ»՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ՊԱՏՄԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ»
 12. Վահան Մելիքյան – «ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՍԵՅՄԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ (1918 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ-ՄԱՅԻՍ)»
 13. Լիզա Քարիմյան - «ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԲՅՈՒԶԱՆԴԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ (520-560-ԱԿԱՆ ԹԹ.)»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր