Ամսագրեր - Journals

«Կրթությունը 21-րդ դարում». գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես. Թիվ 1 (1)

Հրատարակվել է՝ 2019.07.12
Krtutyuny_21-rd_darum-1
Նախաբան

Գլխավոր խմբագիր`
Հարությունյան Ն. Կ. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ԵՊՀ, ՀՀ
Գլխավոր խմբագրի տեղակալ՝
Մարդոյան Ռ. Ա. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ՇՊՀ, ՀՀ
Խմբագրակազմ`
Սիմոնյան Ա. Հ. պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, ԵՊՀ, ՀՀ
Գրիգորյան Ա. Կ. ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ, ՀՀ
Կարապետյան Ի. Կ. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ՀՊՄՀ, ՀՀ
Ազարյան Ռ. Ն. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ՀՊՄՀ, ՀՀ
Պետրոսյան Հ. Հ. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ԵՊԼՀ, ՀՀ
Գևորգյան Պ. Հ. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ՎՊՀ, ՀՀ
Պոդիմովա Լ. Ս. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ՄՄՊՀ, ՌԴ
Մադալինսկա-Միչալակ Ի. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., Վարշավայի համալսարան, Լեհաստան
Հոպֆներ Յ. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., Գրացի համալսարան, Ավստրիա
Լոդատկո Ե. Ա. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., Չերկասի ազգային համալսարան, Ուկրաինա
Կոնդրաշովա Լ. Վ. մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., Չերկասի ազգային համալսարան, Ուկրաինա
Պլաչինդա Տ. Ս. մանկ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ, Ազգային ավիացիոն համալսարան, ք. Կրապիվնիցկի, Ուկրաինա
Խառաձե Ե. Մ. մանկ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ, Ջավախիշվիլու անվան Թբիլիսիի պետական համալսարան, Վրաստան

Բովանդակություն
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր