Ամսագրեր - Journals

«Աստղիկ» տարեգիրք № 26

Հրատարակվել է՝ 2015.12.20
2015_Astghik
Նախաբան

«Աստղիկ» գիրք թարգմանչաց ( տարեգիրք), լույս է տեսնում տարին մեկ անգամ:


Հիմնադրվել է 1988 թվականին: Առ այսօր լույս է տեսել 26 համար: Պարբերականն ունի ISBN 978-99941-944-8-4 համարանիշը:


«Աստղիկ» տարեգրքի հիմնական բաժիններն են՝ թարգմանություններ բնագրից (օտար լեզուներից հայերեն, հայերենից օտար լեզուներ), գիտական հոդվածներ (թարգմանաբանություն և հարակից գիտակարգեր՝ գրականագիտություն, լեզվա­բանություն):


Տարեգրքի հիմնադիր, գլխավոր խմբագիր բ.գ.դ., պրոֆեսոր Սոնա Սեֆերյան:


Մասնագիտական խմբագիր բ.գ.թ., դոցենտ Սեդա Գաբրիելյան:

 

Խմբագրական խորհրդի կազմը՝

բ.գ.դ., դոցենտ Ալվարդ Ջիվանյան,

բ.գ.թ., պրոֆեսոր Լյուդմիլա Հովհաննիսյան,

բ.գ.թ., դոցենտ Աննա Խաչատրյան,

 

Բովանդակություն
 1. Դիանա Ադիկյան - «Հնչերանգը որպես հռետորական նախադասությունների ձևավորման միջոց»
 2. ՌուզաննաԱռաքելյան - «Լեզվաոճական տարրերի կիրառման դերը անգլերեն գովազդային լեզվի ներգործման մեջ»
 3. Լուսինե Բագումյան - «Քենեթ Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» ստեղծագործության ճարտասանական դարձույթները, նրանց ոճական արժեքը և հայերեն թարգմանության խնդիրը»
 4. Նարինե Զաքարյան - «Սինքլեր Լուիսի ստեղծագործություններում կիրառված ոճական հնարները և դրանց հայերեն թարգմանության խնդիրները»
 5. Լիլիթ Լոբյան - «Է.Պոյի արձակի ֆրանսերեն թարգմանությունների առանձնահատկությունները»
 6. Սյուզաննա Խաչատրյան - «Հասկացությունները որպես լեզվամշակույթի և բարոյագեղագիտական գործոնների արտահայտիչներ»
 7. Աննա Կնյազյան - «Երգիծական խոսույթի ժանրային հատկանիշները»
 8. Ռուզան Միրզոյան - «Մարդկային փոխհարաբերություններում մշակույթի դրսևորումը Մարկ Լևիի «Պարոն Դալդրիի տարօրինակ ճամփորդությունը» վեպում և հայերեն թարգմանությունում»
 9. Ռուզան Միրզոյան - «Ժորժ Սանդը հայ գրականության արձագանքներում»
 10. Աննա Սահակյան - «Տեխնիկական թարգմանության գործընթացին ներկայացվող միջազգային եւ ազգային պահանջներ»
 11. Նարե Ջաբաղյան - «Համաժամանակյա և հաջորդական թարգմանությունների առանձնահատկությունները»
 12. Երվանդ Վարդանյան - «Աստվածաշնչյան լեզվաշերտերը Ջ. Գ. Բայրոնի «Մանֆրեդ» դրամատիկական պոեմում և դրանց հայերեն թարգմանությունը»
 13. Ishkhan Dadyan - «On the Study of Idioms and the Problem of Their Equivalence»
 14. Anahit Galstyan, Tamara Sirakanyan - «Indirect Borrowings in Armenian»
 15. Kristine Harutyunyan - «Language Learning and Linguistic Relativity»
 16. Gurgen Gevorgyan - «Translation Transformations as a Means of Fiction Translation»
 17. Sona Iskandarian - «The Colours in Kenneth Grahame’s “The Wind in the Willows” and their Armenian Interpretation»
 18. Anna Khachatryan - «Omission as a Translation Device»
 19. Armine Matevosyan, Philip Poladyan - «The Problem of Equivalence on Charents’s Poems»
 20. Marianna Manyan - «Translation of Criminal Discourse in Ch. Dickens’s “Oliver Twist”»
 21. Astghik Melik-Karamyan - «On the Role of Intercultural Dialogue in Translation»
 22. Siranush Meloyan - «Translation Peculiarities of Economic Texts»
 23. Tigrán Mikayelyán - «De algunos problemas de traducción de las construcciones gramaticales de énfasis en español y sus equivalentes en inglés y en armenio»
 24. Anna Sahakyan - «Linguistic Peculiarities of Technical Texts»
 25. Heghine Sevoyan - «Simultaneous Interpretation In Practice»
 26. Lilit Stepanyan - «Stylistic Peculiarities of Political Speeches in English and Armenian»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր