Ամսագրեր - Journals

«Պատմություն և մշակույթ» հանդեսը – 2019, N1

Հրատարակվել է՝ 2019.06.19
kazm-2019
Նախաբան

Երևանի պետական համալսարանի պարբերականներից մեկը՝ «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդեսը, հրատարակում է ֆակուլտետի դասախոսների, ասպիրանտների, հայցորդների գիտական պրպտումների արդյունք հանդիսացող հոդվածները: Տպագրվում են ոչ միայն ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետից, այլև այլ բուհերից և արտերկրից ներկայացված գիտական նյութերը:

Հոդվածներում արծարծվում են հայոց և համաշխարհային պատմության, հնագիտության և ազգագրության, արվեստի ու մշակույթի և սփյուռքի հարցերը: Ըստ այդմ, հանդեսն ունի հետևյալ բաժինները՝ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՓՅՈՒՌՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ:

Հրատարակվում են նաև գրախոսություններ, գիտության երախտավորներին նվիրված նյութեր: Հանդեսում տեղ են գտնում նաև հավերժի ճամփան բռնած գիտնականների վաստակն արժևորող էջեր:

Հանդեսը լույս է տեսնում տարին 2 անգամ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներն և ֆրանսերեն լեզուներով:

Հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյանը, հրատարակության խմբագիրը՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Արման Եղիազարյանը: Հանդեսի խմբագրական խորհրդում ընդգրկված են ՀՀ-ում և արտերկրում անվանի գիտնականներ:

Հանդեսն ունի հայագիտական ուղղվածություն: Այն նպաստում է գիտական կադրեր ու դասախոսներ պատրաստելուն, դոկտորական ու թեկնածուական թեզեր պաշտպանելուն:

Խմբագրական խորհուրդ

Էթիկայի կանոններ

Ամփոփագրեր

Ի գիտություն հեղինակների

Բովանդակություն
 1. Արտակ Մովսիսյան - «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՐԱՎԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆ ԸՍՏ ՀԵՐՈԴՈՏՈՍԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ»
 2. Մուրադ Օհանյան - «ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ ՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
 3. Հայրապետ Մարգարյան - «ԳԱԳԻԿ Ա ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ»
 4. Ֆելիքս Մովսիսյան - «XIX ԴԱՐԻ ԶՄՅՈՒՌՆԱՀԱՅ ՄԱՍՈՆՈՒԹՅՈՒՆԸ»
 5. Աշոտ Հայրունի - «ՅՈՀԱՆՆԵՍ ԼԵՓՍԻՈՒՍՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ»
 6. Վանիկ Վիրաբյան - «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԶԻՆՈՒԺԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 1918-1920 ԹԹ.»
 7. Էդիկ Մինասյան - «ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ ԵՐԵՎԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ»
 8. Վալերի Թունյան - «ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԽԵՂԱԹՅՈՒՐՄԱՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ»
 9. Հայկ Ավետիսյան, Արտակ Գնունի, Արսեն Բոբոխյան, Լևոն Մկրտչյան, Նատալյա Ավետիսյան - «ԼԱՆԴՇԱՖՏԻ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»»
 10. Ռաֆիկ Նահապետյան - «XV-XVII ԴԴ. ԵՎՐՈՊԱՑԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՆԵՐԻ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՀԱՅԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
 11. Սեյրանուշ Մանուկյան - «ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՌՈՒՄԻՆԱՀԱՅԵՐԻ ՆՎԻՐԱԾ № 9510 ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ»
 12. Էմմա Չուգասզյան - «ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՊԱԼԱՏԱԿԱՆ ՁԵՌԱԳՐԻ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՊԱՏԱՌԻԿ ԳԻՅՈՄ ԱՐԱԼԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻՑ»
 13. Տիգրան Գրիգորյան - «ՆՈՐԱՎԱՆՔԻ «ՏԻՐԱՄԱՅՐԸ ՄԱՆԿԱՆ ՀԵՏ» ՊԱՏԿԵՐԱՔԱՆԴԱԿԸ»
 14. Լուսինե Գրիգորյան - «ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԿՈՄԻՏԵՆ ԵՎ ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ 1964-1985 ԹԹ.»
 15. Սոնա Ներսիսյան, Լուսինե Տանաջյան - «ԿԱԼԻՆԻՆԳՐԱԴԻ ՀԱՅԵՐԻ ԻՆՔՆԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՓՈՐՁԸ. ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ»
 16. Նինա Սեդրակյան - «ՄՈՍԿՎԱՅԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՅԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ (2010-2017 ԹԹ.)»
 17. Էդիկ Մինասյան, Բենիամին Մայիլյան, Հայկ Մխոյան - «Հյուսիսային Կովկասի հայկական համայնքները 20-րդ դարում. պատմություն և մարտահրավերներ»
 18. Ռաֆիկ Նահապետյան - «Հունական և հռոմեական անտիկ սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին»
 19. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ