Ամսագրեր - Journals

«Պատմություն և մշակույթ» հանդեսը

Հրատարակվել է՝ 2013.11.01
shapik
Նախաբան

 

Երևանի պետական համալսարանի պարբերականներից մեկը՝ «Պատմություն և մշակույթ» հանդեսը, կոչված է հրատարակելու համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դասախոսների, ասպիրանտների, հայոց որդների գիտական պրպտումների արդյունք հանդիսացող հոդվածները, պատմական ակնարկները, հուշագրությունները, պատմական աղբյուրները, այն ամենը, ինչ վերաբերում է հայոց պատմության անցյալին ու ներկային:

Հոդվածներում կարող են արծարծվել Հայաստանի հարակից երկրների, համաշխարհային պատմության, հնագիտության և ազգագրության, արվեստի ու մշակույթի հարցերը: Ըստ այդմ հանդեսը ունի հետևյալ բաժինները.

Պատմություն
Հնագիտություն և ազգագրություն
Արվեստև մշակույթ
Գրախոսություններ
Մեր անվանի դասախոսները կամ մեր հոբելյարները
Մեր կորուստենրը

Տպագրվում են նաև պատմական գիտությանը վերաբերվող՝ դրսից ստացված հոդվածներ:

Հանդեսը լույս է տեսնում տարին 2-3 անգամ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով: Հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. ԷդիկՄինասյանը, հրատարակչության խմբագիրը՝ բան.գիտ. թեկնածու Հակոբ Պետրոսյանը:

Հանդեսի խմբագրական խորհրդում ընդգրկված են անվանի դասախոսներ ու գիտնականներ, այդ թվում տասնմեկ դոկտոր-պրոֆեսոր, գիտությաների թեկնածու:

Հանդեսը ունի հայ ագիտական թեքում: Այն օգնում է գիտական կադրեր ու դասախոսներ պատրաստելու, դոկտորական ու թեկնածուական թեզեր պաշտպանելու գործին:

 

Բովանդակություն
 1. Հենրիկ Աբրահամյան - Անցումը միակուսակցական համակարգից բազմակուսակցության ՀՀ որպես ժողովրդավարության կարևոր գործոն (1991-2012թթ)
 2. Հայկազ Հովհաննիսյան - Սուրմալու գավառի ժողովրդագրության մի քանի հարցեր
 3. Անդրանիկ Վարդանյան - Մոդելավորումը որպես Հայաստանի գյուղացիության սոցիալական կարգի ուսումնասիրման արդյունավետ մեթոդ (1922 թ.) (Մեթոդաբանական մոտեցում)
 4. Ֆեդիկ Ղազարյան - Թուրք-բոլշևիկյան զինակցության սերտացումը և ՀՀ 1920թ. մայիս-օգոստոսին
 5. Լիլիթ Մակարյան - Նովոօգարևյան գործընթացը և Հայաստանը
 6. Միքայել Մարտիրոսյան - Լեհական հարցը և համասլավոնականությունը Ռուսաստանում 19-րդ դարի 60-ական թվականների սկզբին
 7. Կարեն Հայրապետյան - 1919թ. հունվար-փետրվարին փախստականների թվային տվյալների աճի մասին
 8. Նորիկ Սարգսյան - Սփյուռքահայերի մեծ հայրենադարձի ադրբեջանական կեղծարարությունը
 9. Էդուարդ Պողոսյան - Նորանկախ Հայաստանի միջպետական կապերի բնույթը արևմտյան Եվրոպայի և աշխարհի մի շարք այլ երկրների հետ (1990-2001թթ)
 10. Աշոտ Կարապետյան - ՀՀ-ի և Իտալիայի հանրապետության միջև քաղաքական հարաբերությունների զարգացման հիմնական միտումները
 11. Հայկուհի Պետրոսյան - Ղուկաս Ինճինճյանը խմբագիր և հրատարակիչ
 12. Գրիգորի Այվազյան - Ղարաբաղի հայերի ծագման պատմության լուսաբանման մի քանի ասպեկտների մասին
 13. Կարապետ Հակոբյան - ՀՅԴ Կարսի և Ալեքսանդրապելի կենտկոմի գործունեությունը զենք ու զինամթերքի հայթայթելու և երկիր փոխադրելու ուղղությամբ (1892-1908թթ.)
 14. Դավիթ Ափինյան - Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքականությունը Վրաստանում ԽՍՀՄ կազմալուծման սկզբնական շրջանում
 15. Արսեն Գրիգորյան - Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական համակարգի համալրումները (2000-2004 թթ.)
 16. Արա Հովհաննիսյան - ՀՀ և Սիրիայի արաբական հանրապետության դիվնագիտական հարաբերությունների շուրջ
 17. Վահե Ավետիսյան - Անտիոքը Կիլիկիային միացնելու Լևոն II-ի փորձի օրինականության խնդիրը
 18. Ռուզաննա Մովսեսյան - Երկրապահ կամավորական ջոկատներն Արցախի պաշտպանության համար մղված մարտերում
 19. Ռաֆիկ Նահապետյան - Վաղ միջնադարյան Հայաստանի հումանիտար մշակույթի որոշ տարրերի բնութագրությունը Փավստոս Բյուզանդի <Հայոց Պատմություն> երկում
 20. Անուշավան Պետրոսյան - Խաչատուր Աբովյանի <Գյուղական տների կառուցվածքը> աշխատանքը քանաքեռցիների ազգագրության սկզբնաղբյուր
 21. Արտակ Խաչատրյան - ԽՍՀՄ ազգային քաղաքականության տնտեսական հիմնավորումները (Լեռնային Ղարաբաղի օրինակով)
 22. Արմինե Գաբրիելյան - Հայաստանում հայտնաբերված մի քանի բազմանիստերի մասին
 23. Վիկտորիա Վասիլյան - Մայր Հայաստանի հնագույն նախատիպերը
 24. Հռիփսիմե Ասատրյան - Հայ ժողովրդական մանկական խաղերը Բարեկենդանի տոնական ծիսահամալիրում
 25. Վլադիմիր Մաղալյան - Նոր էջեր կովկասահայ մամուլի անցյալի պատմությունից (XIX դարի առաջին կես)
 26. Լիլիթ Միքայելյան - Երվանդաշատի միջնադարյան հուշարձաններն ըստ պատմական աղբյուրների և հնագիտական նորագյուն ուսումնասիրությունների
 27. Հասմիկ Բաբայան - Արշակ Չոպանյանի գեղագիտական հայացքները <Անահիտ> հանդեսում
 28. Էդիկ Մինասյան (պատմ. գիտ.դոկտոր, պրոֆ.) - Նիկողայոս Ադոնցի գիտական ժառանգությունը (վեց հատորով)
 29. Է.Լ.Զոհրաբյան (պատմ. գիտ.թեկն. դոց.) - Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների գիտական վերլուծության հաջողված փորձ
 30. Էդիկ Մինասյան (պատմ. գիտ.դոկտոր, պրոֆ.) - Անուշավան Պերտոսյանի <Հայ գրականությունը և բանարվեստը> աշխատությունը ազգագրության սկզբնաղբյուր
 31. Հ.Ավետիսյան (պատմ. գիտ.դոկտոր, պրոֆ.), Հ.Հակոբյան (պատմ. գիտ.թեկն.), Մ.Գաբրիելյան (պատմ. գիտ.թեկն.) - Հնագետ Իգիթ Ղարիբյան
 32. Э. Г. Минасян ( доктор истор . наук , проф.) , А. Ж. Арутюнян (канд . истор . наук , доцент) - Наш юбиляр - Эдуард Давидович Фролов
 33. Է.Մինասյան (պրոֆ.), Հ.Ավետիսյան (պրոֆ.) - Ազգագրության նվիրյալը. Անուշավան Պետրոսյան
 34. Բաբկեն Հարությունյան
 35. Միքայել Մուրադյան