Ամսագրեր - Journals

Ժուռնալիստկա և հաղորդակցություն 1 (13)

Հրատարակվել է՝ 2018.11.20
Pages from Jurnalistika-ev-haghordaktsutyun
Նախաբան

Հրատարակության է երաշխավորել Երևանի պետական
համալսարանի գիտական խորհուրդը

Պետրոսյան Դ. Վ. (խմբագրական խորհրդի նախագահ)
Աթանեսյան Ա. Վ., քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (ԵՊՀ)
Ակոպով Գ. Լ., քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (ՌԴ, Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարան)
Ավետիսյան Ա. Շ., բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (ԵՊՀ)
Դանիելյան Գ. Բ., իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (ԵՊՀ)
Խառատյան Ա. Ա., ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (ՀՀ ԳԱԱ)
Կորկոնոսենկո Ս. Գ., քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (ՌԴ,
Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարան)
Հովսեփյան Մ. Մ., բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (ԵՊՀ)
Մակարյան Ա. Ա., բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (ԵՊՀ)
Մարտիրոսյան Ն. Ն., բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (ԵՊՀ)
Յորգ Մ., Հաղորդակցության դեպարտամենտի տնօրեն (Ավստրիա, Վիեննայի
պետական համալսարան)
Ստեփանյան Ա. Ա., պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր (ԵՊՀ)
Վարդանյան Ն. Է., բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (ԵՊՀ),
(քարտուղար)

Բովանդակություն
 1. Բայադյան Հ. Լ. - «ՄԵԴԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ»
 2. Կարապետյան Մ. Մ. - «ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՄԵԴԻԱ. ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ»
 3. Վարդանյան Ն. Է. - «ՈՃԱՅԻՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՄԵԴԻԱՅՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏՔԵՐՈՎ»
 4. Ավետիսյան Ա. Ռ - «ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԿԱՅՔԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ»
 5. Սայադյան Լ.Կ. - «ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՐՑԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌՑԱՆՑ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ»
 6. Սարգսյան Դ. Վ. - «ԵՏՄ-Ի ԻՄԻՋԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԶԼՄ-ՆԵՐՈՒՄ»
 7. Հակոբյան Վ. Թ. - «ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ»
 8. Զաքարյան Վ. Պ. - «ՀՀ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ»
 9. Մենեմշյան Ա. Ռ. - «ՔԱՌՕՐՅԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄ. ՄԵԴԻԱԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ»
 10. Ալագուլյան Ք. Ա. - «ԱՊՐԻԼՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒՄ. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԷԹԻԿԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ»
 11. Պողոսյան Ա. Տ. - «ՀՈԳԵՎՈՐ-ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ «ՎԵՄ» (91.1) ՌԱԴԻՈԿԱՅԱՆՈՒՄ»
 12. Ավետիսյան Ա. Շ. - «ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՀԱՆՐՈՒՅԹԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՐԺԱՆԱՆԱԼՈՒ ՀՆԱՐՔ »
 13. Պետրոսյան Դ. Վ. - «ԱԶԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ «ՓՈՐՁ» ԱՄՍԱԳՐՈՒՄ (1876-1881 ԹԹ.)»
 14. Հովսեփյան Մ. Մ. - «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈ. ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ (ՈՒՐՎԱԳԾԵՐ 90-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻ ԱՌԻԹՈՎ)»
 15. Մկրտիչյան Ա. Շ. - «ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ-ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՕՐԵՐԻՆ»
 16. Աբրահամյան Ա. Ա. - «ԿԵՐՊԱՐԱԿԵՐՏՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐՔՆԵՐԸ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍԱԿԱՆ ԺԱՆՐԵՐՈՒՄ»
 17. Սարգսյան Զ. Ջ. - «ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ՄԻՖԵՐԻ ՊԱՅՔԱՐԸ 1990-ԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ»
 18. Ավագյան Գ․ Ա - «ՍՓՅՈՒՌՔՅԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՄՈՒԼԸ (ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր