Ամսագրեր - Journals

Արաբագիտական ուսումնասիրություններ № 9

Հրատարակվել է՝ 2017.08.29
Արաբ-ուսում-պրակ-9-կազմ
Նախաբան

Հրատարակվում է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ։Խմբագրական խորհուրդ`
Դավիթ Հովհաննիսյան – բ.գ.թ., պրոֆեսոր (նախագահ)
Մարգարիտա Խաչիկյան – բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Ռուբեն Կարապետյան – պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Արշակ Փոլադյան – պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Գուրամ Չիկովանի – բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Վրաստան)
Սամվել Կարաբեկյան – բ.գ.թ., դոցենտ
Մուշեղ Ասատրյան –PhD (Կանադա)
Սոնա Տոնիկյան – բ.գ.թ., դոցենտ
Մարատ Յավրումյան – բ.գ.թ., դոցենտ
Հայկ Քոչարյան – պ.գ.թ., դոցենտ

Բովանդակություն
 1. Աննա Դանիելյան - «ԶԵՂՉՈՒՄԸ ՆԿԱՐԱԳՐՈՂ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐՆ ԱՐԱԲԵՐԵՆԻ TAXF^F ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ »
 2. Խադիջե Ահմադ Մեհրաբի, Աննա Դանիելյան - «ՀԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿՑՎԱԾ ԱՆՎԱՆ ԶԵՂՉՈՒՄԸ ՂՈՒՐԱՆՈՒՄ»
 3. Հայկ Հարությունյան - «ՀԱՐՖԸ՝ՈՐՊԵՍ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿ ԱԼ-ԽԱԼԻԼ ԻԲՆ ԱՀՄԱԴԻ «ՔԻԹԱԲ ԱԼ-ԱՅՆ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
 4. Մարգարիտա Սարգսյան- «’INNA ՄԱՍՆԻԿԻ ԻՄԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՁԵՎԱ-ՇԱՐԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 5. Մերվաթ Ջումա Աբդալլահ Օսման- «ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆԱՑՄԱՄԲ ‎ԶԲԱՂՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԱՐԱԲԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ‎ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ»
 6. Մերվաթ Ջումա Աբդալլահ Օսման- «ԱՐԱԲԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՆԳՐՎԱՆՆԵՐԸ»
 7. Նիկոլայ Գաբրիելյան - «ՄԱՍԴԱՐՈՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ԱԾԱԿԱՆԻ ԽՆԴԻՐՆ ԱՐԱԲԵՐԵՆՈՒՄ»
 8. Աբու Զաիդ Ալի Մուսա - ««ՀԱՄԱՍ» ՇԱՐԺՄԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԱՂԵՍՏԻՆԻ ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ ‎ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕՍԼՈՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ»
 9. Անի Դավթյան - ««ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ» ՍԻՐԻԱՅՈՒՄ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՁԱԽՈՂՈՒՄԸ` ՎԵՐՋ ԴՆԵԼՈՒ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՎԱՅԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ»
 10. Արթուր Իսրայելյան, Զարուհի Համազասպյան- «ԽԱՉԱԿՐԱՑ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ ՏԱՐՏՈՒՍԻ, ԼԱԹԱՔԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅԻ ԵՎ ՀՈՄՍԻ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒՄ»
 11. Արսեն Ջուլֆալակյան- «ԱԴԱՆԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԵՎ ԹՈՒՐՔ-ՍԻՐԻԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՆՉԵՎ 2002 Թ»
 12. Գայանե Մկրտումյան- «ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՀԱՅ-ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻԶԱԿԵՏՈՒՄ»
 13. Էդիտա Ասատրյան- «ԵԳԻՊՏԱ-ՍԱՈՒԴԱԿԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԵՄԵՆԻ ‎ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ»
 14. Խաչիկ Ազիզյան- «ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՄՈՒՀԱՄՄԱԴ ԱԼԻԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ»
 15. Մարիամ Էլմասյան- «ԱԲԴԱԼԼԱՀ ԻԲՆ ԱԼ-ՄՈՒԿԱՖԱՅԻ ԴԵՐԸ ՆՈՐ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱԴԱՊՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր