Ամսագրեր - Journals

Արևելագիտության հարցեր VII

Հրատարակվել է՝ 2014.07.24
Arevelagitutyun cover
Նախաբան
Բովանդակություն
 1. Գառնիկ Ասատրյան. Հովսեփ Օրբելի. գիտնականն ու մարդը
 2. Սոնա Տոնիկյան. Ֆաթվան որպես իսլամական իրավունքի ադապտացիոն մեխանիզմ
 3. Դավիթ Հովհաննիսյան. «MA’ARIF» գաղափարի բովանդակությունն ու Ադիբի գիտելիքների շրջանակը (Իբն Քութայբա Ադ-Դինավարիի Kitab al-Ma’arif գրքի հիման վրա) (ռուսերեն)
 4. Ալիս Էլոյան. Արաբների ծագումնաբանական ծառի մշակումը
 5. Արթուր Իսրայելյան. Ռազմական պաշտոնները Միջնադարյան Եգիպտոսում (արաբերեն)
 6. Վարդգես Հովսեփյան. Իբն-Իսհակ-Իբն Հիշամի «Վարք մարգարեականը»՝ սիրան, որպես միջնադարյան արաբամուսուլմանական քաղաքակրթության գրավոր հուշարձան. տեքստի պատմությունը և դրա հեղինակի հիշատակման հարցը
 7. Գայանե Մկրտումյան. Մուհամմադ մարգարեի կողմից հարևան քրիստոնյա և ոչ քրիստոնյա պետությունների ղեկավարներին տրված ուղերձները
 8. Վեներա Մակարյան. Հայոց եկեղեցին Եգիպտոսում օսմանյան շրջանում (XVI-XVIII դդ.)
 9. Տիրան Մանուչարյան. Թատերական ավանդույթի զարգացումը Եգիպտոսում XIX դարի II կեսին
 10. Մուշեղ Ղահրիյան. Եգիպտա-իրանական հարաբերությունների զարգացումները «մուսուլման եղբայրների» իշխանության գալուց հետո
 11. Գուրգեն Մելիքյան, Ալեքսանդր Սաֆարյան. Ակադեմիկոս Վլադիմիր Գորդլևսկին՝ հայագիտական հիմնահարցերի մասին
 12. Ռուբեն Մելքոնյան. Թուրքիայի Հանրապետության խորհրդարանի հայազգի պատգամավորները (1935-1960թթ.)
 13. Վահրամ Տեր-Մաթևոսյան. Թուրքիայի քաղաքական համակարգում բարեփոխումների հիմնական առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները
 14. Ալեքսանդր Սահակյան. Թուրք-իսրայելական հարաբերությունների զարգացման դինամիկան 1980-1991 թթ.
 15. Դավիթ Սաֆարյան. «Ֆուտբոլային դիվանագիտության» ծավալման արդյունքում հայ-թուրքական հարաբերությունների վիճակի գնահատման հարցի շուրջ
 16. Անդրանիկ Իսրայելյան. ԵՄ-Թուրքիա հարաբերությունների վերջին զարգացումներն ու նոր միտումները
 17. Գայանե Չոբանյան. Ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումների որոշ առանձնահատկությունների շուրջ (1988-1992թթ.)
 18. Տաթևիկ Հայրապետյան. «Ադրբեջանի Ժողովրդական Ճակատ» կուսակցության ձևավորումը և գործունեությունը (1988-1990 թթ.)
 19. Նաիրա Գինոսյան. Հայերի ներդրումն օսմանյան կայսրության առևտրատնտեսական, վարչաքաղաքական, գիտակրթական և մշակութային կյանքում (XIX դարի վերջ – XX դարի սկիզբ)
 20. Մհեր Աբրահամյան. Հայերի բռնի իսլամացումը 1909թ. Կիլիկիայի կոտորածի ժամանակ
 21. Տաթևիկ Հակոբյան. Աբդուլ Համիդ Երկրորդը թուրք պատմագրության մեջ. արդի միտումներ
 22. Էլինա Միրզոյան. Պոլսահայ մամուլի պատմությունը. համառոտ ակնարկ
 23. Նաիրա Պողոսյան. Գերմանիայի թուրքական համայնքը 1960-2000-ական թթ. համառոտ ակնարկ
 24. Ռուբեն Մելքոնյան. Քյոռօղլու էպոսի հայկական հիմքերի շուրջ
 25. Անի Սարգսյան. XVI դարի օսմանյան պոեզիայի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
 26. Լիանա Հակոբյան. XVII դարի օսմանյան երգիծական գրականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ (Օմեր Նեֆիի «Ճակատագրի նետերը» ժողովածուն)
 27. Սիրանույշ Գալշոյան. Դասակարգերի փոխհարաբերության խնդիրը Յաշար Քեմալի «Թիթեղը» վիպակում
 28. Էդգար Խաչատրյան. Օրհան Քեմալ. գրական դիմանկարի փորձ
 29. Անուշիկ Մարտիրոսյան. Թուրքական քաղաքական վեպի թեմատիկ առանձնահատկությունների շուրջ (1980-ական թվականներ)
 30. Դիանա Կարապետյան. Հերոսի կերպարի փոփոխությունը արդի ադրբեջանական արձակում (XX դարի երկրորդ կես-XXI դարի սկիզբ)
 31. Լուսինե Խաչատրյան. Ընտանի կենդանիների անվանումները ժամանակակից ադրբեջաներենում, դրանց ծագումը և շերտերը
 32. Դիանա Հայրապետյան. Ժամանակակից թուրքերենի բայական կրկնությունները
 33. Վարդան Ոսկանյան. Հայ-բոշաների գաղտնալեզուն և դրա ուսումնասիրության պատմությունը
 34. Լիլիթ Սաֆրաստյան. Ժամանակակից իրանական պոետիկ կինոն
 35. Թադևոս Չարչյան. Միջին և դասական պարսկերենի գրական ավանդույթները Դաղստանում և Շիրվանում (անգլերեն)
 36. Լուսյա Ղազարյան. Պարսկերենի և գիլաներենի բայական համակարգերի համեմատական քննություն (ռուսերեն)
 37. Մահբուբե Սեդիղի. Երևանի ու Ղարաբաղի խանությունները ռուս-իրանական հակամարտության կիզակետում
 38. Անահիտ Յահյամասիհի. Սադեղ Հեդայաթի բանահյուսական ժողովածուն՝ «Օսանե»
 39. Գևորգ Ասատրյան. Դևի և մարդու սեռական կապը. Տարփոգիներ
 40. Էբրահիմ Սաֆարի. Հետդիրները Գալեշի բարբառում
 41. Միրջավադ Յախչալի. Գետանուններն ու ցեղանունները Կասպից ծովի հարավային ավազանում
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր