Ամսագրեր - Journals

«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես #2 (7)

Հրատարակվել է՝ 2020.11.06
oblojka2020_page-0001
Նախաբան

«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհուրդ
Ավանեսյան  Հ.  Մ.–  գլխավոր  խմբագիր,  Բերբերյան  Ա.  Ս.,  Մարգարյան  Վ.Հ., Նաղդյան Ռ. Մ., Լոքյան Ա. Բ., Սեդրակյան Ս. Ա., Հարությունյան Ս. Ֆ., Գրիգորյան  Վ.  Հ.,  Աղուզումցյան  Ռ.  Վ.,  Բաղդասարյան  Ա.  Ս.,  Խաչատրյան  Ն.Գ., Գասպարյան Խ. Վ., Բաբայան Հ. Ա., Պապոյան Վ. Ռ., Հովհաննիսյան Ս. Վ., Ասրիյան Է. Վ.: 

Միջազգային գիտական խորհուրդ
Ալախվերդով Վ. Մ., Ակոպով Գ. Վ., Բասկո Լ., Երմակով Պ. Ն., Իմեդաձե Ի.Վ., Օբոզնով Ա. Ա., Կալայջյան Ա. Գ. 

Բովանդակություն
  1. BABAJANYAN I. H. - «ANALYSIS OF SCIENTIFIC MODELS TO THE PROBLEM OF APPLICATIONS THROUGH EPISTEMOLOGICAL PRINCIPLES IN PSYCHOLOGY»
  2. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Լ. Մ. - «ԿԵՆՍԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՉԱՓԱՆԻՇ»
  3. ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ Ա. Ռ. - «ԾԽԵԼԸ ԹՈՂՆԵԼՈՒ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՄՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՆԽՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ»
  4. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ն. Ա., ԱՆՏՈՆՅԱՆ Ս. Ա․ - «ՄԻՖԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»
  5. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ Մ. Ա., ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ Հ․ Մ․ - «ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ»
  6. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Ա. Գ. - «ՍՊՈՐՏՈՒՄ ԱԳՐԵՍԻՎՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ»
  7. ՍԵՐՈԲՅԱՆ Ա.Կ. - «HEXACO PI-R ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՐՑԱՐԱՆԻ ՏԵՂԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆՔՈՒՄ»
  8. НАГДЯН Р. М. - «ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ШКОЛЫ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В АРМЕНИИ»
  9. ՊՈՂՈՍՅԱՆ Գ. Ս., ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ Ա. Մ. - «ԷԹՆՈ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ»
  10. MARTIROSYAN D. M. - «EFFECT OF WEATHER TEMPERATURE ON FIRST IMPRESSION ABOUT ANOTHER PERSON»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր