Ամսագրեր - Journals

Արաբագիտական ուսումնասիրություններ № 10

Հրատարակվել է՝ 2019.06.14
Ambion-journal-kazm10-Q
Նախաբան

Հրատարակվում է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ։Խմբագրական խորհուրդ`
Դավիթ Հովհաննիսյան – բ.գ.թ., պրոֆեսոր (նախագահ)
Մարգարիտա Խաչիկյան – բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Ռուբեն Կարապետյան – պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Արշակ Փոլադյան – պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Գուրամ Չիկովանի – բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Վրաստան)
Սամվել Կարաբեկյան – բ.գ.թ., դոցենտ
Մուշեղ Ասատրյան –PhD (Կանադա)
Սոնա Տոնիկյան – բ.գ.թ., դոցենտ
Մարատ Յավրումյան – բ.գ.թ., դոցենտ
Հայկ Քոչարյան – պ.գ.թ., դոցենտ

Բովանդակություն
 1. Վարդան Ղափլանյան - «ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ ԲՆԱԿՎՈՂ ԻՍԼԱՄԱԴԱՎԱՆ ԱԲԽԱԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 1992 -1993 ԹԹ․ ՎՐԱՑ-ԱԲԽԱԶԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ»
 2. Գայանե Մկրտումյան - «ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՆՎԱՃՈՒՄԸ ՕՄԱՐ ԻԲՆ ԱԼ-ԽԱՏՏԱԲ (634-644) ԽԱԼԻՖԱՅԻ ՕՐՈՔ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԵՎ ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ»
 3. Արամայիս Գրիգորյան, Վարդան Ղափլանյան - «ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ «ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ» ԴՈԿՏՐԻՆԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»
 4. Արշակ Գևորգյան - «1950-1960 ԹԹ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԻՇԽՈՂ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԵՔԹԱՇԻ ՍՈՒՖԻԱԿԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 5. Աբու Զաիդ Ալի Մուսա - ««ՊԱՂԵՍՏԻՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ» («ՖԱԹՀ») ՍՏԵՂԾՈՒՄՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ»
 6. Լուսինե Մկրտչյան - «ԻՍՐԱՅԵԼԻ «ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ»
 7. Գագիկ Համբարյան - «ԿԱՏԱՐՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ ԵՎ ԱՄՆ-Ի ՄԵՐՁԱՎՈՐԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՇԱՀԵՐԸ»
 8. Դավիթ Հովհաննիսյան, Աբու Զաիդ Ալի Մուսա - «ԻՍՐԱՅԵԼԱԲՆԱԿ ՊԱՂԵՍՏԻՆՑԻ ԱՐԱԲ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԱՂԵՍՏԻՆՅԱՆ ՊԱՌԱԿՏՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ»
 9. Վահե Աղասարյան - «ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԻՐԻԱՅՈՒՄ ԵՎ ՔՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆԸ»
 10. Աննա Գևորգյան - «ՄԵԿ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, ՏԱՐԲԵՐ ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՆԵՐ. ԱԼԻ ԽԱՄԵՆԵԻԻ ԵՎ ՀԱՍԱՆ ՌՈՒՀԱՆԻԻ ՈՐՈՇ ՏԱՐԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»
 11. Շուշան Կյուրեղյան - «ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՆԵՐՆ ԸՍՏ ԻԲՆ ԱԼ-ՋԱՈՒԶԻԻ «ԹԱԼԲԻՍ ԻԲԼԻՍ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ»
 12. Տաթևիկ Մկրտչյան - «NAHĞ AL-BALĀĠA-Ի ՈՒՂԵՐՁ-ՆԱՄԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
 13. Լևոն Պետրոսյան - «ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՄԶԿԻԹՆԵՐԸ (ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ) »
 14. Դավիթ Հովհաննիսյան - ««ԱԴԱԲԸ» ՈՐՊԵՍ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԱԴԱՊՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ»
 15. Լուսինե Տեր-Հովհաննիսյան - «ԲԱՆՏԱՅԻՆ ԵՐԿԻ ԺԱՆՐՆ ՄԵՐՁԱՎՈՐԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ․ «ՀԱԲՍԻԵ»»
 16. Ամալյա Գրիգորյան - «ԵՐԳ ԵՐԳՈՑԻ ԵԲՐԱՅԱԿԱՆ ԲՆԱԳԻՐԸ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
 17. Հասմիկ Երիցյան - «ԱՐԱԲԵՐԵՆԻ ՃԳՆԱԺԱՄԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ»
 18. Զարուհի Խաչատրյան - «ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՈՐՈՇ ՁԻԱՆՈՒՆՆԵՐ ԸՍՏ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ «DO FARASNĀME. MANSUR O MANZUM» ՁԻԱՄԱՏՅԱՆԻ»
 19. Մերվաթ Գոմաա Աբդուլլահ Օսման - «ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ԱՐԱԲԵՐԵՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր