Ամսագրեր - Journals

Արաբագիտական ուսումնասիրություններ № 8

Հրատարակվել է՝ 2017.02.17
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ № 8
Նախաբան

Հրատարակվում է ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ

Խմբագրական խորհուրդ՝

Սոնա Տոնիկյան – բ.գ.թ.,դոցենտ (նախագահ)
Մարգարիտա Խաչիկյան – բ.գ.դ.,պրոֆեսոր
Դավիթ Հովհաննիսյան – բ.գ.թ.,պրոֆեսոր
Սամվել Կարաբեկյան – բ.գ.թ.,դոցենտ
Ռուբեն Կարապետյան – պ.գ.դ., պևոֆեսոր
Արշակ Փոլադյան – պ.գ.դ., պևոֆեսոր
Մարատ Յավրումյան – բ.գ.թ.,դոցենտ
Հայկ Քոչարյան – պ.գ.թ.,դոցենտ
Արայիկ Հարությունյան – պ.գ.թ.,դոցենտ

© Երևանի պետական համալսարան‚ 2014
Սրբագրիչ՝ Աննա Դանիելյան

Բովանդակություն
  1. Սոնա Գրիգորյան - «ԱՍՏԾՈ ՀԱՍԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱԼ-ՄԱ՛ԱՐԻԻ «ԼՈՒԶՈՒՄԻՅԱԹ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ»
  2. Նիկոլա Պանտիչ - «ԿՐՈՆԸ ԵՎ ՍԱՓՐԻՉԻ ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑԸ. ՊՐԱԿՏԻԿ ԿՐՈՆԸ ԻԲՆ ԲՈՒԴԵՅՐԻ ԱՉՔԵՐՈՎ ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՐԻ ԴԱՄԱՍԿՈՍՈՒՄ»
  3. Հայկ Դարբինյան - «ԱԶԿ ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸ ԹՈՒՐՔԻԱ-ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ԻՍԼԱՄԻՆ»
  4. Էդիտա Ասատրյան - «ԵԳԻՊՏՈՍԸ ԵՎ ԱՐԱԲ-ԻՍՐԱՅԵԼԱԿԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ (1969-1970ԹԹ.)»
  5. Աբու Զաիդ Ալի Մուսա - ««ՀԱՄԱՍ» ՇԱՐԺՈՒՄԸ․ ՍՏԵՂԾՈՒՄՆ ՈՒ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ»
  6. Վիգոր Վուկոտիչ - «ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐՐԱՆ. ՀԱՐԱՎՍԼԱՎԱԿԱՆ ՆՈՍՏԱԼԳԻԱՆ ԶԱԳՐԵԲԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ»
  7. Դունյա Ռասիչ - «ԱԼ-ՍԻՐԱՖԻԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԴԵՊԻ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ. 10-ՐԴ ԴԱՐԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ»
  8. Մերվաթ Ջումա Աբդալլահ Օսման - «ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԱՐԱԲԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ»
  9. Խադիջե Ահմադ Մեհրաբի - «ՆԱԽԴԻՐՆԵՐԻ ԽՆԴԻՐՆ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՈՒՄ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր