Ամսագրեր - Journals

Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու – 2019 (Ա)

Հրատարակվել է՝ 2019.08.29
2014-Cover
Նախաբան

Ժողովածուն ամփոփում է Երևանի պետական համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 2019 թ. կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնք նվիրված են աստվածաբանությանը, կրոնագիտությանը և հայագիտությանը:

Ժողովածուում զետեղված հետազոտությունները հետաքրքիր են աստվածաբանների, կրոնագետների, ինչպես նաև հասարակական գիտությունների տարբեր բնագավառների մասնագետների համար։

Բովանդակություն
  1. Մանե (Էռնա) Շիրինյան - «ԱՐԻՍՏՈՏԵԼԻՆ ՎԵՐԱԳՐՎՈՂ «ՅԱՂԱԳՍ ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԵԱՆՑ ԵՒ ՉԱՐՈՒԹԵԱՆՑ» ԵՐԿԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ»
  2. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեան - «ԵՍԱՅԵԱՅ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԵՆԷՆ ՀԱՄԱՐԻ ՄԸ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵՒ ԳՐԱԲԱՐ ԲՆԱԳՐԻ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ»
  3. Արամ Հովհաննիսյան - «ԷՋԵՐ ԼԵՎՈՆ Բ ՌՈՒԲԻՆՅԱՆԻ ԵՎ ՌՈՒԲԵՆ Գ-Ի ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (1180-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐ)»
  4. Լիլիթ Պողոսյան - «ԳՐԻԳՈՐ-ՊԵՏՐՈՍ ԺԵ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԵ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՐԻԱՐՔ»
  5. Валерий Тунян - «УПРАВЛЕНИЕ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»
  6. Սարգիս Մխիթարյան - «ԳՐԻԳՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԸ ԵՎ ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՊԱՀԼԱՎՈՒՆԻՆԵՐԸ»
  7. Սամվել Մկրտչյան - «ՆՈՐՈՒՅԹ ՀԱՆԳՈՒՑՅԱԼՆԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿՄԱՆ ՕՐԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»
  8. Գոհար Սարգսյան - «ԵԳԻՊՏԱԿԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԿԱՊԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏ-ԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
  9. Պարգև Բարսեղյան - «ՄԱՂԱՔԻԱ ԱՐՔ. ՕՐՄԱՆՅԱՆԸ ԻՍԼԱՄԻ ՄԱՍԻՆ»
  10. Լիանա Դալլաքյան - «ՀԱՅ ԿՆՈՋ ԵՎ ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՍԿԶԲԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՈՒ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԸՄԲՌՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր