Ամսագրեր - Journals

«Աստղիկ» տարեգիրք № 28

Հրատարակվել է՝ 2017.10.23
cover-2017
Նախաբան

«Աստղիկ» գիրք թարգմանչաց ( տարեգիրք), լույս է տեսնում տարին մեկ անգամ:


Հիմնադրվել է 1988 թվականին: Առ այսօր լույս է տեսել 27 համար: Պարբերականն ունի ISSN 1829-4901 համարանիշը:


«Աստղիկ» տարեգրքի հիմնական բաժիններն են՝ թարգմանություններ բնագրից (օտար լեզուներից հայերեն, հայերենից օտար լեզուներ), գիտական հոդվածներ (թարգմանաբանություն և հարակից գիտակարգեր՝ գրականագիտություն, լեզվա­բանություն):


Հիմնադիր տնօրեն և գլխավոր խմբագիր՝
բ.գ.դ. պրոֆեսոր ՍՈՆԱ ՍԵՖԵՐՅԱՆ

Խմբագրական խորհուրդ՝
Մասնագիտական խմբագիր՝
բ.գ.թ. դոցենտ ՍԵԴԱ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Խմբագիրներ՝
բ.գ.դ. պրոֆեսոր ԱԼՎԱՐԴ ՋԻՎԱՆՅԱՆ
բ.գ.դ. պրոֆեսոր ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
բ.գ.դ. պրոֆեսոր ԱԼԲԵՐՏ ՄԱԿԱՐՅԱՆ
բ.գ.դ. պրոֆեսոր ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՊԱՐՈՆՅԱՆ
բ.գ.դ. պրոֆեսոր ԿԱՌԼԵՆ ՄԱՏԻՆՅԱՆ
բ.գ.թ. դոցենտ ԳՈՀԱՐ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
բ.գ.թ. դոցենտ ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
բ.գ.թ. դոցենտ ԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ասիստենտ ԳԱՅԱՆԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Բովանդակություն
 1. Նվիրվում է Սոնա Սեֆերյանի հիշատակին
 2. Սեդա Գաբրիելյան - «ԲԱՌԱԽԱՂԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ Ռ. ՔԻՓԼԻՆԳԻ «ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՏԸ ԴԱՐՁԱՎ ՍԱՊԱՏԱՎՈՐ» ՀԵՔԻԱԹՈՒՄ»
 3. Սյուզաննա Խաչատրյան - «ԱԶԳԱԿՑԱԿԱՆ ԵՎ ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ»
 4. Դիանա Հայրոյան - «ԿԵՐՊԱՓՈԽՎՈՂ ԱՌԵՂԾՎԱԾԱՅԻՆ ԱՐԱՐԱԾՆԵՐՆ ՈՒ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԸ ՋՈՐՋ ՄԱԿԴՈՆԱԼԴԻ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ»
 5. Ռուզան Միրզոյան - «ՄԻՇԵԼ ՈւԵԼԲԵՔԻ «ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ» ՎԵՊԸ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ»
 6. Երվանդ Վարդանյան - «Ջ. Գ. ԲԱՅՐՈՆԻ «ՉԱՅԼԴ ՀԱՐՈԼԴԻ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ» ՊՈԵՄԻ ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ` ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՄԲ»
 7. Երվանդ Վարդանյան - «ՍԱԿՐԱԼ-ԱՐՔԵՏԻՊԱՅԻՆ ԲԱՌԱՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ Ջ. Գ. ԲԱՅՐՈՆԻ «ԿԱՅԵՆ» ՄԻՍՏԵՐԻԱՅՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ »
 8. Hakobyan Gayane , Ohanyan Christine- «ANALYSIS OF PROPER NAMES IN J.K. ROWLING'S “HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER'S STONE” AND THEIR TRANSLATION INTO ARMENIAN AND RUSSIAN»
 9. Sona Iskandaryan - «ON THE STYLISTIC AND PHONETIC PECULIARITIES AND SIMILARITIES OF EDGAR ALLAN POE AND VAHAN TERYAN»
 10. Anna Khachatryan - «SHAKESPEARE’S LANGUAGE AS A MEANS OF SHAPING INDIVIDUAL WORLDVIEW»
 11. Арутюнян Кристина - «СИМВОЛИЗМ ЦВЕТКА В ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ»
Տվյալ ֆակուլտետի այլ ամսագրեր